KVIZ MLADI ROD

 

 

MLADI ROD, jezikovna revija za pouk slovenščine, praznuje letos 60-letnico.

Ob tej priliki je društvo Mladi rod vabilo vse dvojezične ljudske šole na kviz.  Tudi naša šola je sodelovala in se kvalificirala za finale v Šentjanžu. Zasedli smo odlično 2. mesto.

 

Anlässlich seines 60-Jahr Jubiläums lud der Verein der slowenischen Schulzeitschrift „Mladi rod“ alle zweisprachigen Schulen zum Quiz ein. Unsere Schule,  vertreten durch Elena Paul, Lucia Kajtna, David Krautzer und Luka Sticker erreichte am 27. Mai beim Finale in St. Johann den 2. Platz.

 

 

 

 

KVIZ MLADI ROD

David, Luka, Lucia in jaz smo sodelovali pri kvizu Mladega roda najprej na Bistrici v Rožu nato pa pri finalu v Šentjanžu. V veliki finale se je uvrstilo devet šol. Med njimi tudi naša šola, ljudska šola Šentjakob v Rožu.

Dobili smo liste z vprašanji in morali obkrožiti pravilne odgovore. Bila so lahka vprašanja. Vmes pa smo imeli spretnostne igre. Ko smo bili gotovi, je ravnatelj poklical vse šole na oder.  Dobili smo pokal za 2. mesto.                                                            

Elena Paul, 4a