Prof. Damjana Kern in prof. Mihaela Knez

sta bili eno leto asistenčni učiteljici na Ljudski šoli Šentjakob

 

 

Poslovili smo se od naših profesoric Damajana Kern in Mihaela Knez. Obe sta sodelavki na Centru za slovenščino kot drugi / tuji jezik.

Dobro poznata koroško šolsko stvarnost in imata bogate izkušnje s poučevanjem slovenščine otrok in mladostnikov.

Celo leto sta nas spremljali pri pouku slovenščine. Vsakič, ko sta prišli, sta imeli polno torbo materijala za naše otroke. Na ta zanimiv načim poučevanja so se naši otroci radi učili slovnico, pesmi in dialoge. Za naše učitelje in učiteljice je bilo kar težko slovo. Med gostujočima profesoricama in matičnimi učitelji so postali pristni kolegialni odnosi.

V torek, 9. Junija sta bili zadnjič na šoli. Pravzaprav upamo, da ne zadnjič...

 

 

 

 

Hvala lepa tudi za spemstvo na ekskurziji v Ljubljani. Izredno lep dan smo doživeli!Pozdravili smo tudi Romana Grudena in Veroniko Pirnat na naši ljudski šoli.

Roman Gruden dela na ministerstvu za izobraževanje, znanost in šport in nam je pripomogel k našem projektu »Slovenščina na Ljudski šoli Šentjakob«.

Veronika Pirnat je sodelavka na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Vsi, ki obiskujejo seminarje za učitelje v zamejstvu, jo poznajo kot perfekto koordinatorko.

 

 

 

Opoldne smo bili z našimi gosti iz Ljubljane povabljeni na Višjo gospodarsko šolo v Šentpetru,

kjer smo uživali izpitno kosilo bodočih maturantk in maturantov.