Sicheres INLINE-SKATEN,

ein kostenloses Projekt der AUVA

Am 30. 4. durften unsere Kinder einen Kurs „Inline skaten“ absolvieren. Zwei Turnstunden wurden gekoppelt (Unterrichtsfach Bewegung und Sport) und schon ging`s los zum Skaterplatz beim Gemeindeamt. Fachkundige ÜbungsleiterInnen machten die Kinder sicherer im Skaten.

 

 

Namesto telovadbe v telovadnici smo šli za dve uri na prostor pred občino, da bi se izurili v kotalkanju. Ta projekt nam je brezplačno ponudila AUVA. Učiteljice in učitelji so z veseljem sprejeli  to ponudbo. Dobro izobraženi trenerji so učencem in učenkam med igranjem pokazali tehnike v tej športni panogi.